VOC InZicht.nl

Als u uw wachtwoord bent vergeten, vul dan hieronder uw gebruikersnaam in. U ontvangt dan binnen enkele minuten per e-mail een nieuwe wachtwoord.

Via InZicht kunt u beschikken over actuele overzichten van cursussen die uw medewerkers hebben gevolgd en certificaten die zij hebben behaald. Het dashboard laat u zien waar het bedrijf staat ten aanzien van diverse normen zoals: AST, Eurogarant, HIQURE. En verder helpt InZicht u bij het maken van een PersoonlijkOntwikkelPlan (POP), een BedrijfsOpleidingPlan (BOP) of bij het bepalen van welke cursussen nodig zijn om een werknemer voor te bereiden op een andere functie of taak. Certificaten behaald bij een ander opleidingsinstituut zijn handmatig aan InZicht toe te voegen.

InZicht is zeven dagen per week, 24 uur per dag te bereiken. Inloggen gaat via een bedrijfsinlogcode.

Kosten
De kosten bedragen € 125,00 per jaar (exclusief BTW). Sluit u een opleidingsabonnement af bij VOC dan is de toegang tot InZicht inbegrepen, voor de duur van het opleidingsabonnement.

Aanmelden
Aanmelden kan door het invullen van dit formulier.


Nadat VOC uw aanmelding heeft ontvangen ontvangt u een factuur voor de kosten.

Voorwaarden
  • De inloggegevens worden naar het bedrijf gestuurd nadat het verschuldigde bedrag op de rekening van VOC is ontvangen.
  • De aanmelding geldt voor één jaar. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
  • Voor afloop van het contractjaar ontvangt u automatisch een nieuwe factuur voor het volgende contractjaar. Na betaling daarvan wordt de toegang gecontinueerd.
  • Bedrijven die een opleidingsabonnement afsluiten met VOC hoeven zich niet zelf aan te melden voor InZicht. Zij worden automatisch aangemeld bij InZicht.

Uw aanmelding is succesvol verstuurd.

Home
Handleiding Profiel Opleidingsoverzicht Medewerkers overizcht Bedrijfgegevens Planning Uitloggen

Welkom

VOC heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website. VOC aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website.

VOC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade,
hoe dan ook ontstaan, door gebruik van informatie die op deze website beschikbaar is.

VOC houdt zich het recht voor om de inhoud van deze site aan te passen of te verwijderen.

Niets van deze website, tekst, afbeeldingen of bestanden, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm dan ook, en mag niet worden opgeslagen in een geautomatiseerd bestand zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOC.

Alle auteursrechten behoren toe aan en zijn verkregen door VOC.

VOC
Postbus 349
3430 AH Nieuwegein